Priser

I 2024 er den fulde pris 9000 kr. pr. måned. Odense Kommune yder et tilskud på 6039 kr. så egenbetalingen er på 2961 kr. Prisen inkludere mad, bleer (Rema 1000`s), vaskeklude, diverse salver og solcreme.

Betalingen er månedsvis forud og skal være til rådighed på min konto, den sidste bankdag i måneden. Der skal betales i 12 mdr. om året.

Der tegnes nye kontrakter hvert år i december måned, når Odense Kommune giver besked om de nye tilskud. Odense Kommune yder også søskende tillæg.

Odense Kommune yder ikke yderligere tilskud i henhold til fripladsordningen.

For at opnå tilskuddet fra Odense Kommune, skal man stå skrevet op til en plads i det kommunale pasningstilbud, eller allerede være i det kommunale pasningssystem.

Alle meddelelser til kommunen vedr. opstart, ændringer, opsigelse mv., skal ske skriftligt med forældres og dagplejers underskrift.

Læs nærmere om privat børnepasning her